Het bestuur

Lia (afgetreden), Gerda, Anita en Karin (Marijke en Loes ontbreken nog)
  • Gerda Hofman, voorzitter
  • Anita Mocking, secretaris
  • Karin Scholman, (aftredend) penningmeester
  • Loes van Ditmarsch, (opvolgend) penningmeester
  • Marijke Mocking, algemeen bestuurslid