Het bestuur

Lia (afgetreden), Gerda, Anita en Karin (Marijke ontbreekt nog)
  • Gerda Hofman, voorzitter
  • Anita Mocking, secretaris
  • Karin Scholman, penningmeester
  • Marijke Mocking, algemeen bestuurslid