Missie en visie

MISSIE [waar staan we voor]

Wij zijn Vrouwenkoor Eigen Wijs uit Wijk bij Duurstede. Vanaf 2004 zingen wij met veel enthousiasme in Wijk bij Duurstede en omgeving.

Ons repertoire is veelzijdig en gaat van oude tot hedendaagse muziek en van pop tot musical- en filmmuziek. Meestal in het Nederlands en Engels met zo nu en dan een uitstapje naar een andere taal.

Wij zijn een verbindende schakel in de samenleving; tijdens oefenavonden en optredens, waarin we samen muziek beleven, samen zingen en gezelligheid centraal staat. Met de intentie dat iedereen met een warm gevoel huiswaarts gaat.

VISIE [waar gaan we voor]

Onze missie bepaalt ons visitekaartje zoals repertoire en presentatie. Ook de keuze voor wekelijks gezamenlijk oefenen, de bereidheid mee te doen aan optredens en gemotiveerd samenwerken aan de kwaliteit van het koor.

Door de artistieke leiding van onze professionele dirigent willen wij onze muzikale groei uitdragen.

Bovenal willen wij maatschappelijk van betekenis zijn, zowel binnen als buiten het koor en zo bijdragen aan een harmonieuze samenleving.

STRATEGIE [hoe]

Oefenen

Ons doel is muziek zo zuiver mogelijk te zingen. En te leren het gevoel dat het lied oproept over te brengen op ons publiek. Tijdens repetities oefenen wij in een ontspannen sfeer waarin met respect voor elkaar ook aan de presentatie tijdens een optreden gewerkt wordt. 

We oefenen per stemgroep en met het hele koor, onder begeleiding van een pianist of eventueel een orkestband. Ook kan thuis worden geoefend doordat muziek en tekst beschikbaar worden gesteld op de ledenpagina van de website van het koor. Het is niet noodzakelijk dat je noten kunt lezen.

De professionele dirigent geeft artistieke leiding, houdt de vaart erin tijdens de repetities en draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van het koor.

Optreden en uitstraling

We streven naar minimaal zes optredens per jaar. Onze koormeesters bereiden de optredens voor in overleg met de ontvangende organisaties. Afspraken over bijvoorbeeld kledingkeuze en tijden worden met de leden gedeeld.

Tijdens optredens betrekt de dirigent het publiek bij de muziek, vertelt over de inhoud van het lied en zorgt ervoor dat mensen zich uitgenodigd voelen om mee te zingen.

Wij willen met onze muziek mensen raken en oprecht, direct, dichtbij en toegankelijk zijn. Het streven is dat we iets losmaken bij de mensen die naar ons luisteren. 

Muziekkeuze

De muziekcommissie zoekt samen met de dirigent naar uitdagende arrangementen en medleys die geschikt zijn voor een 3 of 4-stemmig vrouwenkoor. De dirigent maakt ook eigen arrangementen voor het koor. 

Publiciteit

De PR commissie zorgt voor verbinding door publiciteit in diverse sociale media en kranten om te laten weten wat we doen en waarom. Deze werkt hiervoor samen met de sociale mediacommissie, die op haar beurt de website en Facebook pagina vult met aangereikte informatie en beeldmateriaal.

Ons doel is te zorgen voor meer bekendheid, aangroei van leden en binding met onze toehoorders.